Gå direkt till innehåll
Bill Ford presenterar visionen Blueprint for Mobility – ber mobilbranschen hjälpa till att utveckla nya transportlösningar

Pressmeddelande -

Bill Ford presenterar visionen Blueprint for Mobility – ber mobilbranschen hjälpa till att utveckla nya transportlösningar

 • På mässan Mobile World Congress presenterade Fords styrelseordförande Bill Ford sin vision för smarta transporter och diskuterade behovet av smarta fordon och transportsystem.
 • I Fords vision Blueprint for Mobility uppmanar man telekomföretag att vara med och ta fram sammankopplade transportnätverk som del av lösningen på de globala trafikproblemen.
 • Det Ford ser framför sig är ett radikalt annorlunda transportlandskap där fotgängare, cyklister, privatbilister, kommersiella fordon och kollektivtrafik är sammankopplade i ett nätverk som sparar tid, bevarar resurser, sänker utsläppen och ökar säkerheten.
 • Ford utvecklar redan idag nya affärsmodeller och samarbeten i väntan på att dagens situation med individuellt ägda personbilar blir alltmer ohållbar.
 • Ford inleder en global lansering av AppLink – systemet för röststyrning av mobilappar.

Barcelona, 27 februari 2012 – Fords ordförande Bill Ford har presenterat en plan med elektroniskt sammankopplade bilar för att undvika risken för trafikinfarkter i framtiden.

Under sitt tal på 2012 års Mobile World Conference i Barcelona sa Ford bland annat att antalet bilar i världen förväntas växa från dagens 1 miljard till 4 miljarder i mitten av århundradet.

Han föreslog att ett sätt att hantera problemen med den växande trafiken är att skapa globala transportnätverk för kommunikation mellan fordon, infrastruktur och mobil utrustning.

”Om vi inte gör något riskerar vi att drabbas av en global trafikstockning som slösar med tid, energi och resurser och dessutom ställer till med stora problem både för sjukvård och handel”, säger Ford i en förhandsversion av visionen Blueprint for Mobility. ”Det krävs ett förstärkt samarbete mellan fordons- och telekomindustrin för att vi ska kunna förbereda oss för och hantera framtiden. Vi behöver hjälp med att utveckla nya tekniker och nya synsätt”, tillade han.

”Inget företag och ingen bransch kommer att kunna lösa trafik- och transportproblemen på egen hand. Hur snabbt utvecklingen går mot nya lösningar avgörs i hög grad av hur villiga kunderna är att acceptera nya teknik. Telekombranschen är en viktig aktör för att vi ska kunna skapa ett sammankopplat transportsystem med smarta bilar som kommunicerar både med varandra och med den omgivande infrastrukturen. Det är dags att vi ser på bilar på samma sätt som vi ser på dagens mobiler och datorer: som knutpunkter i ett enormt och innehållsrikt nätverk.”

För Mobile World Congress-deltagarna tillkännagav Ford tidigare idag att AppLink, en funktion som bilförare kan använda för röststyrning av mobilappar, kommer att lanseras globalt som en del av röststyrnings- och kommunikationssystemet SYNC.

Också här är samarbete nyckelordet; Ford planerar att tillsammans med programutvecklare världen över ta fram de bästa tänkbara tjänsterna som kunderna sedan kan använda via AppLink.

Blueprint for Mobility bygger på en analys av en föränderlig trafikmiljö.

I Fords vision Blueprint for Mobility ingår att hitta lösningar på ett problem som redan är en realitet i flera av världens tillväxtländer. I Sao Paulo är det t.ex. inte ovanligt med köer som sammanlagt sträcker sig 15 mil! Den genomsnittliga restiden för pendlare ligger runt 2 och 3 timmar per dag. Ändå ökar försäljningen av bilar med 7,5 procent varje år. I Kina hade man år 2010 världens hittills längsta trafikstockning: 11 dagar.

Problemen finns dock på många håll i världen. Årskostnaden för bilköer, sett till förlorad produktivitet, beräknas för Englands del ligga på cirka 26 miljarder euro år 2025. I Tyskland har man räknat ut att försörjningen av en mindre stad (300 000 invånare) kräver 1 000 lastbilsleveranser om dagen.

Att lösa problemet med den allt tätare stadstrafiken är en enorm utmaning som kräver ett globalt samarbete mellan politiker, infrastrukturutvecklare och näringsliv.

Under sitt tal om framtida elektroniskt integrerade trafiklösningar tal fokuserade Ford på de möjligheter och utmaningar som utökade vägnät och en växande efterfrågan både på person- och godstransporter innebär.

Precis som Fords miljövision Blueprint for Sustainability anger mål för minskad miljöpåverkan på kort, medellång och lång sikt, definierar Blueprint for Mobility Fords vision av trafik- och transportsystemet år 2025 och senare samt de tekniker, affärsmodeller och partnerskap som krävs för att komma dit. Här ingår bland annat följande:

På kort sikt (5–7 år)

 • Ford kommer att vara ledande inom utvecklingen av alltmer intuitiv kommunikation i bilar och dessutom gränssnitt som varnar för köer och olyckor.
 • Utvecklingsprojekt som t.ex. varningssystem mellan bilar bedrivs nu på Fords europeiska forsknings- och teknikcentrum i tyska Aachen. Även de smarta hastighetskontrollsystemen blir allt mer funktionella.
 • En mer ansluten, säkrare och effektivare körupplevelse med automatiska funktioner för bl.a. parkering och körning i låga hastigheter – systemet bygger vidare på befintliga Ford-funktioner som aktiv parkeringshjälp, adaptiv farthållare och aktivt citystopp.
 • Fortsatt utveckling av nya modeller för bilägande, som t.ex. Fords nuvarande samarbete med Zipcar, världens största bilpooltjänst.

 På medellång sikt (2017–2025)

 • Introduktion av halvautomatiska funktioner som förarstyrd ”autopilot” och vägtåg (platooning) i vissa situationer – tekniker som ger förbättrad säkerhet och mer stöd åt föraren men också låter föraren vid behov ta över kontrollen.
 • Mycket mer interaktion mellan bilarna med hjälp av allt större datorkraft och allt fler sensorer i fordonen. Utvecklingen minskar antalet olyckor i korsningar och möjliggör halv- och helautomatiska filbyten och avfarter på motorvägar.
 • Kommunikation mellan bilarna och "datormolnet" och den omgivande infrastrukturen sparar tid och energi; bilarna kan rekommendera alternativa vägar vid köbildning och man kan förboka parkeringsplatser.
 • Integrerade transportnät med bilar uppkopplade till offentliga databaser.
 • Nya fordonslösningar i storstäderna med 1, 2 eller 3 passagerarplatser.

”Bilarna fungerar alltmer som plattformar för mobil kommunikation och därför ger de telekombranschen stora möjligheter som än så länge ligger outnyttjade. Just nu finns det en miljard dator- och kommunikationsenheter – alltså bilar – ute på vägarna. De allra flesta är inte anslutna till något nätverk”, sa Ford i sitt tal. 

”Vi kommer att alltmer dra nytta av det faktum att bilarna har en mängd sensorer när vi arbetar med att minska bilköerna och minska risken för olyckor. Jag är övertygad om att vi på medellång sikt kommer att få se många av dessa idéer realiserade ute i trafiken, eftersom vi redan har tagit fram tidiga versioner och, i de flesta fall, börjat testa dem.”

På lång sikt (efter 2025)

 • Det Ford ser framför sig är ett radikalt annorlunda transportlandskap där fotgängare, cyklister, privatbilister, kommersiella fordon och kollektivtrafik är sammankopplade i ett nätverk som sparar tid, bevarar resurser, sänker utsläppen och ökar säkerheten.
 • Vi kommer att få smarta bilar med automatiserad navigering och utökade autopilotfunktioner under körningen plus funktioner som automatiserar och underlättar parkering.
 • Ett nätverk av mobilitetslösningar med en större andel sammankopplade och effektiva bilpoolstjänster och helt nya affärsmodeller som bidrar till en förstärkt personlig rörlighet.

Bill Fords huvudtal på 2012 års Mobile World Congress var det första som en företagsledare från fordonsindustrin hållit där och är en uppföljning till hans  tal på TED 2011-konferensen i Long Beach, Kalifornien. 

# # #

För pressmeddelanden, tillhörande material och högupplösta bilder och video, besök

www.fordmedia.eu alt. http://mwc2012.fordmedia.eu/


Följ oss på www.facebook.com/fordsverige,
www.twitter.com/FordEu eller www.youtube.com/fordofeurope

 

För ytterligare information, kontakta Public Affairs, Ford Motor Company AB:

Ola Norberg, onorberg@ford.com alt. +46 (0)31 707 10 95

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company är ett världsledande bilföretag med huvudkontor i Dearborn i Michigan. Företaget tillverkar och distribuerar motorfordon i sex världsdelar. Koncernen har cirka 166 000 anställda världen över och runt 70 fabriker. Dess fordon marknadsförs under varumärkena Ford och Lincoln. Finansiella tjänster erbjuds genom Ford Credit. För mer information om Fords produkter, vänligen besök www.fordmotorcompany.com alternativt www.ford.se

Ford Europa har ansvar för produktion, försäljning och service av Ford-fordon i 51 länder och sysselsätter cirka 66 000 personer. Förutom Ford Credit, omfattar Ford Europas verksamhet Ford Customer Service Division och 22 tillverkningsanläggningar, inklusive joint ventures. De första Ford-bilarna levererades till Europa 1903, samma år som Ford Motor Company grundades. I Europa inleddes tillverkningen 1911.

Kontakter

Christoffer Strömberg

Christoffer Strömberg

Presskontakt Informationschef

Relaterat innehåll