Gå direkt till innehåll
Öppet brev från Fords Executive Vice President: manar till handling för att skydda jobben, främja den ekonomiska tillväxten och öka konkurrenskraften i Europa

Pressmeddelande -

Öppet brev från Fords Executive Vice President: manar till handling för att skydda jobben, främja den ekonomiska tillväxten och öka konkurrenskraften i Europa

  • – Den inre marknaden i Europa har varit grundläggande för styrkan i den europeiska ekonomin under flera årtionden och har bidragit till att skapa välstånd och jobb i en omfattning som hade varit otänkbar utan den, säger Stephen Odell, chef för Ford i Europa, Mellanöstern och Afrika
  • – En stark och globalt konkurrenskraftig europeisk bilindustri är en kritisk tillväxtfaktor på den inre marknaden som skapar välstånd, driver innovationen och leder till att jobben kan behållas … Jobb, konkurrenskraft och tillväxt måste vara drivkraften bakom EU:s politik.
  • – Stiftandet av nya lagar inom EU måste förändras så att lagarna bygger på principen om smarta regleringar … om det ska införas nya standarder måste vi se till att deras inverkan på konkurrensförmågan utvärderas på ett korrekt och oberoende sätt.
  • – Ett omfattande handelsavtal mellan EU och USA skulle innebära enorma möjliga fördelar för tillväxten, jobben och konsumenterna. 
  • – Handelsavtal ska inte bara handla om frihet, utan också om rättvisa. Det föreslagna avtalet mellan EU och Japan är ett exempel på ett obalanserat avtal … som riskerar att leda till att flera tusen europeiska jobb går förlorade.
  • – Vi behöver ett mer samstämmigt ledarskap för hela Europa där alla intressenter arbetar gemensamt för att förverkliga visionerna om ett mer konkurrenskraftigt Europa. 
  • – Vi står idag inför ett avgörande skede där alla parter i den europeiska ekonomin måste visa mod och beslutsamhet … Därför uppmanar vi politiska beslutsfattare inom hela EU och i den nya kommissionen att tillsammans med företagsledare och fackliga ledare satsa på en starkare och mer konkurrenskraftig bilbransch och industriell bas i Europa som kan skapa jobb och välstånd, både idag och för kommande generationer.
KÖLN, Tyskland, 10 juli 2014 – Stephen Odell, VD för Ford Motor Company, i Europa, Mellanöstern och Afrika, skickar ett öppet brev till politiska beslutsfattare och andra viktiga parter inom hela EU för att uppmana till samstämmiga åtgärder för att skydda jobben, gynna den ekonomiska tillväxten och öka konkurrensförmågan.

Stephen Odell anser att bildandet av den nya EU-kommissionen under de kommande veckorna innebär en möjlighet att satsa på en starkare och mer konkurrenskraftig bilindustri och industriell bas i Europa för att möta den växande globala konkurrensen.

Den fullständiga texten i Stephen Odells brev följer här:

Brev till redaktörerna

Det har varit uppmuntrande att se EU:s ledare agera efter valen nyligen med en tydlig inriktning mot tillväxt, jobb och konkurrenskraft. Att förverkliga dessa mål är den utmaning som nu ligger framför oss alla.

Den inre marknaden i Europa har varit grundläggande för styrkan i den europeiska ekonomin under flera årtionden och har bidragit till att skapa välstånd och jobb i en omfattning som hade varit otänkbar utan den. Den inre marknaden har möjliggjort fri rörelse av varor, tjänster och människor och bygger på ett gemensamt regelverk som bidrar till att bevara våra företag och bedriva verksamhet i den skala som krävs för att förhandla om globala affärsmöjligheter. Detta är fördelar som vi på Ford står helt bakom och anser bör skyddas och utvecklas.

Det är också sant att en stark och globalt konkurrenskraftig europeisk bilindustri är en kritisk tillväxtfaktor för den inre marknaden som skapar välstånd, driver innovationen och leder till att jobben kan behållas. Den europeiska bilindustrin sysselsätter nära 13 miljoner människor och är den största investeraren i FoU inom EU.

Men den rådande ekonomiska situationen är utmanande. Den ekonomiska återhämtningen är svag och sker gradvis, arbetslösheten förblir envist hög och Europa står inför växande och akuta ekonomiska utmaningar från andra globala regioner.

I det här sammanhanget anser jag att vi endast kan utnyttja alla möjliga fördelar med den inre marknaden om vi verkligen sätter en ny kurs för Europa.

Den första och viktigaste faktorn är att jobb, konkurrensförmåga och tillväxt måste vara drivande bakom EU:s politik. Så fort en ny lag eller ett nytt handelsavtal övervägs måste vi fundera på hur den kan gynna den europeiska ekonomin och om den stödjer ökad sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft. Det här sättet att tänka måste komma från den nya ledningen för EU-kommissionen och parlamentet, med fullt stöd från alla medlemsstater.

För det andra behövs en ny inställning till stiftandet av lagar inom EU som verkligen bygger på principen om smarta regleringar. Bilindustrin går i täten för teknik och innovation i Europa och vi är stolta över de världsledande miljöstandarder och säkerhetsstandarder vi har utarbetat – och över de värdefulla arbetstillfällen vi skapar inom branschens toppmoderna FoU. Men om nya standarder ska införas måste vi säkerställa att deras inverkan på konkurrensförmågan utvärderas på ett korrekt och oberoende sätt. Som EU-kommissionens ordförande Barroso själv har sagt är det ibland bättre för EU att göra mindre.

För det tredje måste vi utnyttja möjligheter till tillväxt genom att aktivt arbeta för rättvisa och balanserade handelsavtal. Stödet för frihandel ingår i Fords DNA. Över 50 procent av Fords globala produktion går på export, och vår verksamhet är beroende av att kunna importera och exportera fordon och komponenter fritt.

Ett heltäckande handelsavtal mellan EU och USA skulle till exempel ge enorma möjliga fördelar för tillväxten, jobben och konsumenterna och vi måste fortsätta arbeta för ett sådant avtal.

Handelsavtal ska inte bara handla om frihet, utan också om rättvisa. Det föreslagna avtalet mellan EU och Japan är ett exempel på ett obalanserat avtal som ger obegränsad åtkomst till EU-marknaden utan att restriktionerna för den japanska marknaden lättas. Detta utsätter bilbranschen för orättvis konkurrens subventionerad av en medvetet försvagad japansk valuta, vilket innebär att många tusen europeiska jobb riskerar att gå förlorade. Detta följer på frihandelsavtalet mellan EU och Korea som tecknades för tre år sedan. Avtalet har öppnat den europeiska marknaden fullständigt för våra konkurrenter i Korea, men har inte öppnat den koreanska marknaden för europeiska volymtillverkare – dessa hålls fortfarande borta med ständigt nya icke-tariffanknutna hinder.

Europa befinner sig mitt i en allt mer konkurrensutsatt global miljö. Vissa europeiska företag, däribland Ford, har fattat svåra beslut under de senaste åren för att stärka konkurrensförmågan inom verksamheten i Europa. Men vi behöver ett mer samstämmigt ledarskap för hela Europa där alla intressenter arbetar tillsammans för att förverkliga visionerna om ett mer konkurrenskraftigt Europa och se till att den inre marknaden i Europa – som vi helhjärtat har stött genom åren – kan uppfylla sin verkliga potential.

Ford fortsätter att satsa helhjärtat på sin verksamhet och sina investeringar i Europa – som vi har gjort i över 100 år. Men vi anser också att vi idag precis som när den inre marknaden skapades står inför ett avgörande skede där alla intressenter i den europeiska ekonomin måste visa mod och beslutsamhet.

Därför uppmanar vi politiska beslutsfattare inom hela EU och den nya kommissionen att tillsammans med företagsledare och fackliga ledare satsa på en starkare och mer konkurrenskraftig bilbransch och industriell bas i Europa som kan skapa jobb och välstånd, både idag och för kommande generationer.

Stephen Odell

VD för Ford Motor Company i Europa, Mellanöstern och Afrika

# # #

För pressmeddelanden, tillhörande material och högupplösta bilder och video, besök

www.media.ford.com alt. http://fordmedia.eu


Följ oss på www.facebook.com/fordsverige, http://instagram.com/fordsverigeeller
www.youtube.com/fordofeurope

För ytterligare information, kontakta:

John Gardiner, Ford of Europe, jgardin2@ford.com alt. +49 (0) 221 901 9985 eller

+49 (0) 152 0934 1079
 

Ola Norberg, Ford Motor Company AB, onorberg@ford.com alt. +46 (0)31 707 10 95


Ämnen

Kategorier


Om Ford Motor Company


Ford Motor Company är ett världsledande bilföretag med huvudkontor i Dearborn i Michigan. Företaget tillverkar och distribuerar motorfordon i sex världsdelar. Koncernen har cirka 180 000 anställda världen över och 65 fabriker. Dess fordon marknadsförs bl.a. under varumärkena Ford och Lincoln. Finansiella tjänster erbjuds genom Ford Motor Credit Company. För mer information om Ford och bolagets produkter världen över, vänligen besök http://www.corporate.ford.com/ eller http://www.ford.se/

Ford of Europe ansvarar för produktion, försäljning och service av fordon av märket Ford på 50 separata marknader och har cirka 47 000 anställda vid sina helägda anläggningar och cirka 67 000 anställda medräknat joint ventures och okonsoliderade företag. Vid sidan av Ford Motor Credit Company driver Ford Europa även Ford Customer Service Division och 22 produktionsanläggningar (13 helägda eller konsoliderade joint venture-anläggningar och 9 okonsoliderade joint venture-anläggningar). De första Fordbilarna levererades till Europa 1903, samma år som Ford Motor Company grundades. Tillverkningen i Europa startade 1911.

Kontakter

Christoffer Strömberg

Christoffer Strömberg

Presskontakt Informationschef