Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ford anser att EU:s förslag till en framtida trafikpolicy bör behandla trafikstockning och miljöfrågor utan att riskera valfriheten och jobben

  • Ford anser att EU:s så kallade white paper ska behandla de problem med trafikstockning och miljö som är förknippade med fordonstrafik i tättbebyggda områden samtidigt som man måste värna om valfrihet, arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt
  • Ford vill ha en vettig och mångsidig debatt om hur man kan förbättra vägnät och infrastruktur i städerna som en del av en övergripande diskussion om en framtida trafikpolitik
  • Den europeiska politiken måste dessutom bli mer holistisk; Ford Europas VD Stephen Odell föreslår att man utvecklar en industripolitik som stärker världsdelens konkurrenskraft

Göteborg, 29 mars 2011 – Ford har under många år erkänt de problem med trafikstockning och miljö som biltrafiken ger upphov till, inte minst i tätorter. Det är ett av skälen till att Ford aktivt anammat teknik som sänker koldioxidutsläppen och bland annat utvecklat eldrivna fordon.

Även om Europakommissionens avsikter i grunden är positiva, menar Ford att det finns andra åtgärder som lättare skulle nå fram till målen än rekommendationerna i det white paper om trafikpolitik (Transport Policy) som publicerades igår.

”Även om syftet med kommissionens förslag är gott kommer man inte att uppnå målet, att förbättra trafikpolitiken”, säger Stephen Odell, VD för Ford Europa. ”Jag anser att kommissionen borde ta upp de problem vad gäller trafikstockning och miljö som är förknippade med motorfordon i städerna för att säkra valfriheten och stärka arbetsmarknaden och tillväxten i Europa.”

Ford menar att de förslag som presenteras i kommissionens white paper – en halvering av antalet bilar med vanlig förbränningsmotor fram i tätorter fram till 2030 och ett totalförbud från år 2050 – inte på ett effektivt sätt motverkar problemen med trafikstockning och miljö i städerna. Förslaget försöker begränsa konsumenternas valfrihet i köpet av bil. En bättre approach vore att förbättra väginfrastrukturen. 

"Även om ett ökat antal elfordon kan minska utsläppen av växthusgaser, beroende på hur elströmmen produceras, minskar detta inte problemet med trafikstockning. Man löser problemet bäst genom att ha en vettig debatt om hur vägnätet kan förbättras och andra aspekter av trafikinfrastrukturen i städerna. En sådan debatt skulle ingå i en holistisk diskussion om trafikpolitiken", säger Odell.

Ford undrar också om inte större miljöfördelar kan uppnås med alternativa förslag som inte finns med i dagens policydokument. Tveklöst har elfordon en viktig roll att spela för framtidens vägtransporter. Dokumentet besvarar dock inte frågan hur en kraftigt ökad efterfrågan på el ska hanteras.

Det är Fords uppfattning att alla försök att öka antalet elfordon bör vara marknadsdrivna men också anpassas till en övergripande energipolitik i EU.

“Vi kan göra mer för debatten om trafiken i städerna i EU om vi behåller och till och med förstärker den approach som kommissionen hade förut, en integrerad och mångsidig hållning som inte gynnade några särskilda fordon eller typer av transporter."

För Ford skulle det vara värdefullt om kommissionen kunde anta en mer realistisk hållning som ser mer till helheten. Inte minst måste man ta mycket större hänsyn till den europeiska fordonsindustrins konkurrenskraft, eftersom man sannolikt förväntar sig att biltillverkarna kommer att göra enorma investeringar för att kunna utveckla säkrare och renare bilar.

"Det är nödvändigt att Europakommissionen utvecklar en heltäckande industripolitik så att vi kan stärka Europas internationella konkurrenskraft”, betonar Odell. ”Industrin skapar välfärd i Europa och är en central drivkraft bakom tekniska innovationer.”

"Som vi sett de senaste månaderna i Tyskland är industrin oerhört betydelsefull för den ekonomiska tillväxten. Det är avgörande för vår framtid att en vittsyftande politik skapas i syfte att stärka Europas industriella plattform.”

# # #

För pressmeddelanden, tillhörande material och högupplösta bilder och video, besök www.media.ford.com eller www.fordmedia.eu


Följ oss på
www.facebook.com/fordofeurope, www.twitter.com/FordEu eller www.youtube.com/fordofeurope

 

För ytterligare information, kontakta Public Affairs, Ford of Europe:

John Gardiner, jgardin2@ford.com alt. +49-221-9019985

Ämnen


Om Ford Motor Company

Ford Motor Company är ett världsledande bilföretag med huvudkontor i Dearborn i Michigan. Företaget tillverkar och distribuerar motorfordon i sex världsdelar. Koncernen har cirka 164 000 anställda världen över och runt 70 fabriker. Dess fordon marknadsförs under varumärkena Ford och Lincoln. Finansiella tjänster erbjuds genom Ford Credit. För mer information om Fords produkter, vänligen besök www.fordmotorcompany.com alternativt www.ford.se

Ford Europa har ansvar för produktion, försäljning och service av Ford-fordon i 51 länder och sysselsätter cirka 66 000 personer. Förutom Ford Credit, omfattar Ford Europas verksamhet Ford Customer Service Division och 22 tillverkningsanläggningar, inklusive joint ventures. De första Ford-bilarna levererades till Europa 1903, samma år som Ford Motor Company grundades. I Europa inleddes tillverkningen 1911.

Kontakter

Christoffer Strömberg

Christoffer Strömberg

Presskontakt Informationschef